Aktualności

Ogłoszenie List wniosków zakwalifikowanych, rezerwowych oraz wykluczonych oraz możliwości składania wniosków w ramach dodatkowego naboru wniosków na wymianę źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna

W załączeniu Wójt Gminy Miedźna publikuje Listy wniosków zakwalifikowanych, rezerwowych oraz wykluczonych, które zostały złożone w dniach 25 – 26 kwietnia 2019 roku w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy [...]

ZAMKNIĘCIE MOSTU „BRONISŁAW”

Wójt Gminy Miedźna informuje, że od dnia 25 kwietnia 2019r. od godz. 18.00 most „Bronisław” w Woli zostanie zamknięty ze względu na bardzo zły stan techniczny, aż do odwołania. W związku z powyższym od dnia 25 kwietnia [...]

Posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

  Katowice, dn. 20 maja 2019  r. INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 17 maja 2019 r.   W dn. 17 maja 2019 r. w Będzinie odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin [...]

GZGK Sp. z o. o. zacieśnia współpracę z GPW w Katowicach

Z inicjatywy Wójta Gminy Miedźna Jana Słoninki doszło w dniu 27.03.2019 r. do spotkania Zarządów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Katowicach i Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Gilowicach. [...]

Informacja Wójta dot. zgłaszania szkód

Szanowni Mieszkańcy. Wójt Gminy Miedźna informuje, że wszelkie szkody wynikłe z tytułu nawalnego deszczu, należy zgłaszać pod numer telefonu: 32 211 82 51 Pomoc dla osób najbardziej poszkodowanych uzależniona będzie od [...]

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu – Odnawialne źródła energii – fotowoltaika

Wójt Gminy Miedźna informuje, że Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłosił [...]

Alarm przeciwpowodziowy w powiecie pszczyńskim

Przed godziną 13.00 Barbara Bandoła, starosta pszczyński, zwołała Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, w którym prócz przedstawicieli służb z terenu powiatu, wzięli udział także przedstawiciele gmin. Głównym [...]

Powołanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Szanowni Mieszkańcy. Dnia 21 maja 2019r. Wójt Gminy Miedźna powołał Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, który ma na celu m.in koordynować działania służb ratowniczych przeciwdziałających wszelkim zdarzeniom – [...]

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie meteorologiczne o wystąpieniu na obszarze województwa śląskiego od dnia 22 maja 2019r. do 23 maja 2019r. silnego wiatru oraz opadów [...]